Interfolk

Institute for Civil Society 

Dansk * English

 

Større publikationer, artikler og power points  

Interfolk Forlag har udgivet eller genudgivet følgende større publikationer, der i papirudgave kan bestilles hos Forlaget eller som elektronisk udgivelse downloades frit nedenfor. En nærmere omtale af udgivelserne kan findes i menuen til venstre.

 

Der også mulighed for frit at downloade artikler og power points om emner indenfor folkeoplysning og foreningsliv, som Interfolks leder, Hans Jørgen Vodsgaard har udgivet.  Find artikler og power points her.

 

 

Bøger og rapporter: 

Menneske først, ideoplæg om højskoleånd og arbejdsliv. Interfolks forlag, 2011, 2. udgave (1 ugave,FFD, august 1997)

Rapport om højskolernes økonomi, FFD, december 1997. Papirkopi kan bestilles.

Rapport om Ry Højskoles udviklingsmuligheder. Ry, august 1998

Den særegne højskole - idegrundlag og tradition. Interfolks forlag, 2011, 2. udgave (1 udgave, FFD, januar 2000)

Højskole til tiden – en udredning om de unges trang, regeringens ønsker og højskolens ærinde under senmoderne vilkår. Interfolks forlag, 2011, 2. udgave (1 udgave, FFD, august 2003).

Nye æstetiske læreprocesser og højskolens dannelsesopgave - adresse til højskoleudvalget. Middelfart, maj 2004

Nordisk-Europæisk Akademi – baggrund og visioner. NEA Publisher, 2006

Nordic-European Academy – background and visions. NEA Publisher, 2006

Da dannelsen gik ud - en kortlægning af det almene sigte i nordisk folke-oplysning og foreningsliv. Interfolks Forlag, 2009

Bilag til "Da dannelsen gik ud", NEA Publisher, 2007   

Den frie kultur. Paradigmestrid om læring, kunst og civilsamfund. Interfolks Forlag 2010

Dannelse, Kundskaber og Kompetencer. En Nordplus Voksen rapport. Interfolks Forlag, 2011.

Survey Report on Learning Outcome in Amateur Culture. Interfolks Forlag, 2011.

Course Compendium on Learning Outcome in Amateur Culture. Interfolks Forlag, 2011.

 

 

 

Henry David Thoreau

 

  

 

Daguerreotypi, 1856

 

We are in great haste to construct a magnetic telegraph from Maine to Texas; but Maine and Texas, it may be, have nothing important to communicate.

 

Walden, 1854

 

 

 

 

 

 

 

Publicering og debat

Artikler og power points

Mennesket først, 1997

Højskolernes økonomi, 1997

Ry Højskole, 1998

Den særegne højskole, 2000

Højskole til tiden, 2003

Adresse til højskole-udvalget, 2004

Nordisk-Europæisk akademi, 2006

Da dannelsen gik ud, 2007

Den frie kultur, 2010 

Nordplus rapport, 2011

Grundtvig rapporter, 2011

 

Oskar Schlemmer: Man in the circle of ideas