Interfolk

Institute for Civil Society 

Dansk *English

 

Online tools til beskrivelse af læring

Foreningen Interfolk driver Institut for Civilsamfund, der arbejder med forskning, udviklings- og projektopgaver, kursus-, seminar- og debataktivitet, samt anden  kulturel virksomhed, både i en dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

Interfolks aktiviteter bygger især på projktudvikling i netværkssamarbejde med foreninger og institutioner fra folkeoplysningen og foreningslivet. For tværgående partnerskaber, der samarbejder projektorienteret åbner for nytænkning, nye former  for aktiviteter, en bredere kontaktflade samt flere finansieringsmuligheder.

 

 

Pico Della Mirandola

 

 

 
Mirandola, portrait of unknown artist, ca. 1490

 

We have made you neither of heavenly nor of earthly stuff, neither mortal nor immortal, so that with free choice and dignity, you may fashion yourself into whatever form you choose.

Oration on the Dignity of Man, 1487

Online tools 

Kulturelle Samråds tool

NOVA - syv nordiske tools

LOAC- fire europæiske tools

Nordfyn Folke-højskoles tool

 Johns, Untitled, 1972