Interfolk

Institute for Civil Society 

Dansk *English

 

Formål

Formålet er at fremme en livslang læring med et almendannende og medborgerligt sigte inden for folkeoplysning, kulturarbejde og foreningsliv i det civile samfund - i en dansk, nordisk, europæisk og bredere international sammenhæng.

 
Målene er
 

•    at styrke en fri læringskapacitet i civilsamfundet, som er præget af humanistiske og

     demokratiske værdier med fokus på læringsmål som "personlig realisering, aktivt

     medborgerskab, kulturel sammenhængskraft og social inklusion".

 

•    at fremme netværk og samarbejde mellem organisationer fra folkeoplysning,

     foreningsliv og frivillige kulturområde, der vægter humanistiske og  demokratiske

     læringsmål, både i en dansk, nordisk og bredere europæisk sammenhæng

 

•    at bidrage til at EU-Kommissionens og Nordisk Ministerråds mål om livslang læring

     også viderefører intentionerne fra den nordisk-europæiske oplysningstradition og

     dannelsestænkning

 

For således at bygge bro imellem den historie, vi er rundet af, og den fremtid, vi er på vej ind i.

 

Habermas

 

 

Befrielsen fra sult og møj-sommelighed konvergerer ikke nødvendigvis med befrielsen fra trældom og fornedrelse, for der eksisterer ikke nogen udviklingsautomatik mellem arbejde og interaktion.

Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, 1981

Formål

Idegrundlag

Baggrund

Klee, Hauptweg und Nebenwege, 1929