Interfolk

Institute for Civil Society 

Dansk *English

 

Instituttet

Foreningen Interfolk driver Institut for Civilsamfund, der arbejder med forskning, udviklings- og projektopgaver, kursus-, seminar- og debataktivitet, samt anden  kulturel virksomhed, både i en dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

Interfolks aktiviteter bygger især på projktudvikling i netværkssamarbejde med foreninger og institutioner fra folkeoplysningen og foreningslivet. For tværgående partnerskaber, der samarbejder projektorienteret åbner for nytænkning, nye former  for aktiviteter, en bredere kontaktflade samt flere finansieringsmuligheder.

 

 

Krzysztof Kieslowski

 

 

 

Do people really want liberty, equality, fraternity? Is it not some manner of speaking?

Instituttet

Foreningen

Bestyrelsen

Lederen

Asger Jorn og Guy Debord: Copenhague, Conseiller technique pour le detournement, 1957