Interfolk

Institute for Civil Society 

Dansk *English

 

Projektudvikling

Projekt udvikling er et hovedområde for Interfolks aktiviteter - både i en dansk, nordisk, baltisk og europæisk sammenhæng.  

De vigtigste projektaktiviteter har omfattet:  

 

·   I 2006 -2007 et Nordplus Voksen kortlægningsprojekt af det almene sigte i

    efteruddannelsesaktiviteter inden for nordisk folkeoplysning og foreningsliv.

    Nordplus-programmet refererer til Nordisk Ministerråd.  

     For mere information om projektet - se her.  

 

·   I 2008 - 2010 en større undersøgelse af værdier og mål i det frivillige

    kulturelle foreningsliv i samarbejde med Kulturelle Samråd i Danmark. 

    Tilskud fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. 

      For mere information - se her.

 

·   I 2009 udvikling af et webbaseret værktøj til dokumentation af elevers

    læringsudbytte i samarbejde med Esbjerg Højskole. Tilskud fra Foreningen

    af Folkehøjskoler i Danmark. For mere information - se her.  

 

·    I 2009 - 2011 koordinering af et toårigt Nordplus Voksen udviklingsprojekt

    om læringsvurdering i samarbejde med syv organisationer fra den nordiske-

    baltiske folkeoplysning. Nordplus-aktionen refererer til Nordisk Ministerråd.

    For mere information - se projektets hjemmeside her.   

 

·    I 2009 - 2011 koordinering af et toårigt Grundtvig multilateralt projekt om 

    læringsudbyttet i amatørkulturen i samarbejde med en kreds af europæiske

    paraplyorganisationer fra det frivillige kulturelle område. Støttet af

    EU Kommissionens Executive Agency (EACEA).

    For mere information - se projektets hjemmeside her.  

 

Endvidere har Interfolk som koordinator organisation forberedt ansøgninger for andre nye multillaterale projekter:

 

·   For 2011 - 2014 har vi sammen med en gruppe NGO paraply organisationer

    fra lande omkring Østersøen planlagt at udvikle en virtual NGO-platform for

    at styrke det tværnationale NGO samarbejde. Ansøgt Nordisk Ministerråds

    NGO-aktion for nordisk-russisk samarbejde. For mere information - se her. 

 

 

 

Socrates
 

David: The Death of Socrates, 1787

 
Follow my advice, and
think much less of Socrates
and much more of the truth.

Platon: The Apology,

ca. 380 BC

 

NEA, Nordplus projekt 2005- 2007

Kulturelle Samråd, 2008-2010

Danfø, 2008

Esbjerg Hojskole,   2009

Nordisk-Russisk seminar 2009

Nordplus Voksen, NOVA, 2009 - 2011

Grundtvig projekt, LOAC 2009 - 2011

Russisk-Nordisk,  NGO-plaform 2010-11

 

 

 

 

 

Rivers, French money, 1962

ppe