Interfolk

Institute for Civil Society 

Dansk * English

 

Grundtvig in-service training kursus, sept 2013

Omtale senest i juni 2012  

 

Friedrich von Schiller

 

 

Mennesket leger kun, når det i ordets fulde betydning  er menneske, og kun når det leger, er det helt og fuldt menneske.

 

Friedrich von Schiller: Menneskets æstetiske opdragelse, femtende brev, 1793

 

Aktuelle kurser

Grundtvig workshop, aug 2013

Grundtvig IST-kursus, sept 2013 

Tidligere kurser 

 

Mondrain, Komposition VII, 1913