MENU

Hjem

Partner kredsen

Projekt ide

Arbejdsplan

Partner møder

Kortlægninger

Online værktøj

Publikation

Formidling

Evaluering

Links

 

Målet i den fjerde og sidste fase er at gennemføre en omfattende formidling af projektets resultater, herunder afholde endagsarrangementer i hvert deltagerland.

I formidlingsfasen præsenteres projektets metoder, den læringsmæssige dokumentation og de nye webbaserede vurderingsværktøjer, og interesserede organisationer tilbydes, at de nemt og billigt kan blive tilkoblet og få deres egen udgave af værktøjet.

Formidlingsopgaverne i fjerde fase i foråret 2011 omfatter: 

1. Udgivelse af projektet resultater, januar - april 2011

    1.1  Rapporten på dansk klargøres som PDF - publikationer

    1.2  Online tools lanceres

    1.3  Distribution af resultater til partnerkredsen

2. Formidling af projektets resultater, marts - april 2011

    2.1  Planlæg de afsluttende møder/konferencer, januar 2011

    2.2  Præsentation af resultater i eget område, januar – marts 2011

    2.3  Præsentation af resultater til bredere offentlighed, feb - april 2011

3. Anvendelse af resultater i deltagerlandene, marts – juni 2011

    3.1  Gennemføre møder/konferencer i partnerlandene, maj 2011

    3.2  Opfølgning på møder/konferencer i nordisk-baltisk sammenhæng

    3.3  Omtale i nyhedsbreve, tidsskrifter og fagpresse, maj - juni 2011

 

Hver partner-organisation har udarbejdet sin egen formidlingsplan på baggrund af skabelonen for planlægning af formidlingsarbejdet.

Se skabelonen for formidlingsplanen her.

NYHEDER

 

Prøv det nye online tool. Gå til startsiden og vælg en organisaton.

 

 

 

Leonard Cohen

'Ring the bells                  that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack

in everything
That's how the light gets in.'

 

Anthem, from the album, The Future, 1992

NOVA

Nordic tools for learning Validation

 

Dansk * English

Formidling