MENU

Hjem

Partner kredsen

Projekt ide

Arbejdsplan

Partner møder

Kortlægninger

Online værktøj

Publikation

Formidling

Evaluering

Links

 

Projektrapporten - Metoder til Læringsvurdering - har følgended disposition:

Hovedafsnit 1 præsenterer baggrund og mål for udviklingsprojektet.

 

Hovedafsnit 2 fremlægges projektets forståelsesramme, som bygger på den kritiske teori, og herunder især den habermasianske diskurs, men den suppleres også af andre mere dannelsesteoretiske diskurser.

 

Hovedafsnit 3 fremlægges det læringssyn, som er blevet anvendt i projektets kortlægningsopgaver og videreudviklet i serien af webbaserede værktøjer til læringsbeskrivelse. 

 

Hovedafsnit 4 fremlægges resultaterne af kortlægningsopgavens interviews og spørgeskemaundersøgelser.  

 

Det afsluttende femte hovedafsnit perspektiverer den teoretiske og empiriske undersøgelse.

 

Der indgår en omfattende litteraturliste og bilagsoversigt.

Rapporten "DANNELSE, KUNDSKABER OG KOMPETENCER" kan downloades her

 

 

NYHEDER

 

Prøv det nye online tool. Gå til startsiden og vælg en organisaton.

 

 

 

Grundtvig

Grundtvig, tegning af P. C.

Skovgaard, 1847

 

Then one shall know the difference

of sunshine and lightning,

although they both can burn and create clear visions;

For as reason gives,

the one light enlivens,

the other kills.

 

The poem: Now it will be revealed, v. 9, 1834

 

NOVA

Nordic tools for learning Validation

 

Dansk * English

Publikation