MENU

Hjem

Partner kredsen

Projekt ide

Arbejdsplan

Partner møder

Kortlægninger

Online validering

Publikation

Formidling

Evaluering

Links

 

I de senere år har der været meget fokus på dokumentation af den ikke-formelle læring inden for folkeoplysningen og den uformelle læring inden for foreningslivet; og der er blevet udviklet forskellige web-baserede spørge-skemaer til vurdering af det læringsmæssige udbytte.

Men de udviklede værktøjer har hidtil kun haft fokus på vurdering af de transversale kompetencer (bløde kvalifikationer), mens de dimensioner ved læringen der handler om kundskaber (viden og færdigheder) og den dannelsesmæssige personlighedsudvikling ikke er blevet belyst.

Vi ser derfor set et behov for at udvikle en bredere vurdering, der omfatter de tre dimensioner i læringen: Dannelse, kundskaber og kompetencer.

Dette bredere syn på læringen kan samtidig bidrage til at fremhæve de særlige kvaliteter og kerneydelser ved læringen inden for folkehøjskoler, folkeoplysning og foreningsliv i det civile samfund.

For ud over at der udvikles kompetencer og kundskaber, indgår der også en dannelsesmæssigt udbytte, hvor nøgleord er myndighed, autenticitet, tværfaglighed, demokratisk dannelse, æstetisk dømmekraft og en alsidig personlig udvikling.  

Det dannelsesmæssige sigte har været og er et væsentligt mål inden for nordisk folkeoplysning og foreningsliv, både set ud fra traditionen og den gældende lovgivnings formålsparagraffer. Værktøjer til lærings-beskrivelsen bør derfor også evne at belsye den dannelsesmæssige side.

   

 

 

NYHEDER

 

Prøv det nye online tool. Gå til startsiden og vælg din organisaton.

 

 

 

Jürgen Habermas

The liberation from hunger and hardship does not necessarily imply liberation from bondage and degradation, because there exists no automatically development between labour and interaction.

Theorie des kommunikativen Handelns, 1981

NOVA

Nordic tools for learning Validation

 

Dansk * English

 Projekt ide