MENU

Hjem

Partner kredsen

Projekt ide

Arbejdsplan

Partner møder

Kortlægninger

Online værktøj

Publikation

Formidling

Evaluering

Links

 

Målet er her at udvikle et web-baseret spørgeramme til læringsvurdering med reference til de mål og kvaliteter for læringen, som den foregående kortlægning  fremlagde.

Der udvikles syv varierende udgaver, en for hver organisation, som alle har en fælles ramme af spørgsmål samt varierende ekstra spørgsmål, der er tilpasset den enkelte organisations behov.   

Den oprindelige udgave af den fælles spørgeramme for beskrivelse af læringen bestod af de tre dimensioner: Dannelse, Kundskaber og Kompetencer, og hver dimension blev beskrevet gennem 6 elementer, der igen bestemmes gennem fem nøgleord (og nøglespørgsmål): Den oprindelige model var sammensat således:

   -  Dimensionen dannelse havde 6 elementer: autenticitet, autonomi, refleksivitet, moralsk dømmekraft, æstetisk sans, og integration (alsidig personlig udvikling).

  -  Dimensionen kundskaber havde 6 elementer: almen viden om menneskelige, samfundsmæssige og kulturelle forhold, og faglig viden, færdigheder og didaktisk indsigt i et udvalgt fagområde.

  -   Dimensionen kompetencer havde 6 elementer: sociale, kommunikative, kreative, selvledelse, interkulturelle og læringsmæssige kompetencer.

      Se den oprindelige grundmodel her.

Partnerkredsen vedtog at fastlægge en mindre fælles spørgeramme med færre elementer og nøgleord, for at forenkle besvarelsen for brugerne, derudover kunne organisationerne frit tilføje ekstra elementer og spørgsmål efter behov. Den reviderede mindre model er sammensat således:

  -   Dimensionen dannelse har 3 elementer: autonomi, refleksivitet og moralsk dømmekraft.  

  -   Dimensionen kundskaber har 3 elementer: almen viden om samfundet, faglig viden og faglige færdigheder i et udvalgt fagområde.

  -   Dimensionen kompetencer havde 3 elementer: sociale, kommunikative og kreative kompetencer.

      Se den fælles minimumsmodel her.

Interfolk har valgt at benytte den store model, dog kun med tre spørgsmål pr. element. De fleste andre har valgt at benytte en model med 4 elementer pr. dimension og kun 3 spørgsmål pr. element. Deres model omfatter således:  

  -   Dimensionen dannelse med 4 elementer: autonomi, refleksivitet, moralsk dømmekraft og æstetisk sans..  

  -   Dimensionen kundskaber med 4 elementer: almen viden om menneske og samfund, faglig viden og faglige færdigheder i et udvalgt fagområde.

  -   Dimensionen kompetencer med 4 elementer: sociale, kommunikative, kreative og interkulturelle kompetencer

De syv varierende spørgerammer er oversat til partnernes sprog, og Rite Folkehøjskole har både en dansk og lettisk udgave, og Interfolk har både en dansk og engelsk udgave.

     Prøv de nye online tool. Gå til den fælles startside og vælg  

     en organisation fra dit område eller land. Du er også velkommen til

     at benytte Interfolks tool.

Elev-svar fra de forskellige udgaver samles alle i en fælles tværnational og tværsektoral database, og denne tværgående opsamling af viden på en fælles database kan efterfølgende danne grundlag for forskning på adskillige niveauer, for de enkelte organisationer, for en gruppe af organisationer og for fælles nordiske undersøgelser af kvaliteter og udbytte af læringen.

Andre intereresserede nordiske organisationer fra folkeoplysning og foreningsliv kan nemt og billigt blive tilkoblet systemet og udvikle deres egen skræddersyede model.

Processen og resultatet af dette udviklingsarbejde analyseres og beskrives næremere i projektets rapport - se her.

 

NYHEDER

 

Prøv det nye online tool. Gå til startsiden og vælg din organisaton.

 

 

Pico Della Mirandola

We have made you neither of heavenly nor of earthly stuff, neither mortal nor immortal, so that with free choice and dignity, you may fashion yourself into whatever form you choose.

Oration on the Dignity of Man, 1487

 

NOVA

Nordic tools for learning Validation

 

Dansk * English

Online værktøj