Home

Mission

Organisation

Projects

Surveys

Online tools

Publications

Contact

Links

Interfolk

Institute for Civil Society 

Dansk * English

 

Surveys and Research 

Foreningen Interfolk driver Institut for Civilsamfund, der arbejder med forskning, udviklings- og projektopgaver, kursus-, seminar- og debataktivitet, samt anden  kulturel virksomhed, både i en dansk, nordisk og europæisk sammenhæng.

Interfolks aktiviteter bygger især på projktudvikling i netværkssamarbejde med foreninger og institutioner fra folkeoplysningen og foreningslivet. For tværgående partnerskaber, der samarbejder projektorienteret åbner for nytænkning, nye former  for aktiviteter, en bredere kontaktflade samt flere finansieringsmuligheder.

 

 

Friedrich von Schiller

 

 

Mennesket leger kun, når det i ordets fulde betydning  er menneske, og kun når det leger, er det helt og fuldt menneske.

 

Friedrich von Schiller: Menneskets æstetiske opdragelse, femtende brev, 1793

 

Surveys and research

Nordic liberal adult education

Values in voluntary cultural associations

Learning in Nordic adult education

Learning in European amateur culture

 

Mondrain, Komposition VII, 1913